Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông cho biết năm 2009 sẽ giảm giá cước viễn thông, tăng giá bán tem thư cho phù hợp với mặt bằng các nước trong khu vực.