Hanoinet - Với thủ đoạn đổi tiền rồi đề nghị chủ tiệm vàng niêm phong số USD đã đổi để hôm sau mua lại rồi ra tay trộm cắp, vợ chồng Vân Phương đã trộm được 200.000 USD của 16 tiệm vàng.