Quyển đi mua hoa tươi bằng tiền giả, còn vợ Quyển thì tới tiệm cắt tóc gội đầu để làm đẹp.