(AutoNet)-Ngày 31/5 vừa qua, nhóm phóng viên Autonet có dịp theo đoàn thành viên otofun tham dự cuộc thi “vô lăng vàng 2008 lần thứ nhất” tại Xuân Mai, Hà Tây.