Sức thu hút của tân đệ nhất phu nhân nước Pháp được so sánh với công nương Diana và cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Jackie Kennedy.