Đi qua cửa hàng sửa chữa, buôn bán điện thoại của anh Vũ trên đường liên thôn Cổ Dương, Tiên Dương, huyện Đông Anh, Phong vào vờ hỏi mua điện thoại. Thấy anh Vũ ở một mình, Phong bất ngờ rút dao chém vào người, đầu anh Phong làm anh Phong ngã vật xuống nền nhà.