Có thể hình vượt trội hơn, tuy nhiên võ sĩ Bob Sapp lại bị hạ dễ dàng bởi cao thủ Muay.