Giadinh.net - "Củ" ở vùng nhạy cảm nằm sai vị trí (chưa xuống bìu hay ẩn) là một bệnh lý ảnh hưởng ...