* PN - Giống nhau: Là thứ mà đàn ông có thể sở hữu, rất cần trong cuộc sống; đều có giá trị và có thể thay đổi giá trị; liên tục có hiện tượng thay đổi thất thường; luôn làm cho ta lo âu, canh chừng; đều làm cho ta rơi lệ; đều có thể bỏ nhưng sẽ rất day dứt; đều làm cho ta tốn tiền, thậm chí tốn rất nhiều tiền.

* Khác nhau: Vợ tự nguyện đến với ta, còn chứng khoán, người ta phải tự tìm để mà "chiếm hữu"; vợ không thể chuyển nhượng còn cổ phiếu thì có thể chuyển nhượng thoải mái; giá trị của cổ phiếu tính bằng số tiền mà nó mang lại cho ta, giá trị của vợ tính bằng... tiền lương mà ta mang về; cổ phiếu không nói nhiều, không trực tiếp đòi ta đầu tư cho nó, không trang điểm, không đi siêu thị, không hỏi ta tại sao dám sở hữu thêm các loại cổ phiếu khác; giá trị của cổ phiếu lên xuống thất thường, giá trị của vợ chỉ có... xuống mà không lên. Kim Nga