Võ Việt Chung vừa nhận lời mời thiết kế cho các Hoa hậu Quý bà Thế giới.