Dự án chống ngập cho TPHCM chỉ mới mang tính tham khảo vì chưa tính toán cụ thể tính khả thi về kỹ thuật lẫn kinh tế