(VEN) - Những năm gần đây, FDI vào Việt Nam được giải ngân tăng lên, khoảng cách giữa vốn đăng ký và giải ngân đã được rút ngắn. Song theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn giải ngân vẫn chưa tương xứng với vốn đăng ký và nhu cầu của nền kinh tế.

Vốn FDI giải ngân đang tăng lên, nhưng vẫn chưa tương xứng với vốn đăng ký

Chuyển biến tích cực

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam những năm gần đây giảm mạnh. Tuy nhiên, dòng vốn giải ngân vẫn giữ được “phong độ” ổn định.

Năm 2008 vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 64 tỷ USD thì vốn giải ngân đạt 11,5 tỷ USD (chiếm 17,9% tổng vốn đăng ký). Năm 2009 vốn FDI đăng ký đạt 23,1 tỷ USD thì vốn giải ngân đạt 10 tỷ USD (chiếm 43,2% tổng vốn đăng ký). Năm 2010, vốn FDI đăng ký đạt 18,6 tỷ USD thì vốn giải ngân đạt 11,5 tỷ USD (chiếm 61,8%) và năm 2011 vốn FDI thu hút đạt 14,7 tỷ USD thì vốn giải ngân đạt 11 tỷ USD (chiếm 74,8%). Năm 2012, vốn FDI đăng ký đạt 13,013 tỷ USD thì vốn giải ngân đạt 10,5 tỷ USD (chiếm 80,7% tổng vốn đăng ký).

Như vậy, từ chỗ chỉ chiếm 17,9% tổng vốn đăng ký vào năm 2008, đến năm 2012, vốn FDI được giải ngân đã chiếm 80,7% tổng vốn đăng ký. 7 tháng đầu năm 2013, theo ghi nhận của Cục Đầu tư nước ngoài, dòng vốn FDI giải ngân đạt 6,65 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Rõ ràng, khoảng cách vốn đăng ký và giải ngân đang được rút ngắn lại, chứng tỏ dòng vốn FDI vào Việt Nam đang ngày càng hiệu quả và đang đi vào thực chất hơn.

Thúc đẩy giải ngân FDI

Mặc dù vốn FDI giải ngân đã tăng lên trong những năm gần đây, nhưng nếu nhìn vào con số thống kê từ khi thu hút FDI vào Việt Nam đến nay thì khoảng cách giữa vốn đăng ký và giải ngân vẫn rất lớn. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết năm 2012, Việt Nam còn 14.263 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 208,6 tỷ USD. Trong đó, vốn thực hiện chỉ đạt trên 97,63 tỷ USD, chiếm 47,2% tổng vốn đăng ký, tức là còn 52,8% tổng vốn FDI đăng ký chưa được giải ngân. Đánh giá về kết quả này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng, kết quả giải ngân chưa tương xứng với vốn đăng ký và nhu cầu của nền kinh tế.

Tại Hội thảo tổng kết 25 năm thu hút và sử dụng FDI vào đầu năm 2013, các chuyên gia cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân làm cho dòng vốn FDI chậm được giải ngân, trong đó có những nguyên nhân cơ bản như: Cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, chính sách pháp luật chưa nhất quán và chất lượng nguồn lao động chưa đáp ứng được yêu cầu. Điều này không chỉ làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn làm cho các dự án FDI chậm được triển khai theo đúng kế hoạch, gây lãng phí nguồn lực.

Dự án chậm được giải ngân còn làm cho nhà đầu tư cảm thấy chán nản, mất niềm tin vào môi trường đầu tư và không còn muốn tiếp tục theo đuổi dự án. Nói về vấn đề này, ông Bùi Huy Hùng - Vụ Hợp tác quốc tế và quản lý dự án Văn phòng Chính phủ chua chát: “Khi nhà đầu tư vào đến tận đất nước chúng ta mà chúng ta còn không xúc tiến giúp họ hoàn thành được dự án thì nói gì đến đi xúc tiến đầu tư ra bên ngoài!...”

Chính vì vậy, thúc đẩy giải ngân FDI là một trong những mục tiêu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu này, Bộ sẽ tập trung vào những chính sách cụ thể, bao gồm: Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, điều chính quản lý phân cấp đầu tư, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, hoàn thiện công tác quy hoạch, hoàn thiện các quy định về khoa học công nghệ, hoàn thiện các quy định nhằm kiểm soát vấn đề môi trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước sau cấp phép đầu tư./.

Nguyễn Hòa