(VietNamNet) - Đây là nhận định của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về xu hướng của dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2008.