Tân Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam Mạch Thiệu Đức cho biết, Cơ quan điều tra chưa thông báo gì về việc phong tỏa cổ phần của ông Lê Anh Kiệt, bị bắt hôm 14/1, song không loại trừ khả năng này.