Em năm nay 18t, là con trai, nhưng vòng 1 của em có vấn đề, nó cứ như của con gái mới lớn ấy.