Không có bất ngờ nào ở lượt đấu chiều qua khi T&T Hà Nội đã có thêm 1 điểm để vô địch lượt đi, nhưng hơi nóng đã phả sau gáy họ khi Cao su Đồng Tháp đã vượt lên thu hẹp khoảng cách chỉ còn có 1 điểm.