“Lại chấn thương cơ bắp”, đó là câu nói phổ biến của các bác sĩ theo phục vụ các ĐTQG trong đợt tập trung lần này. Mới nhất có trường hợp của tuyển thủ Pháp William Gallas.