Trong quý II/2013, do chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tăng vọt khiến lợi nhuận sau thuế giảm tới 36% so với cùng kỳ.

Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013.

Theo đó, VPBank trong quý II đạt 772 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 143 tỷ đồng. Hoạt động chứng khoán đầu tư bất ngờ chuyển từ lỗ sang lãi 190 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng quý II/2013 tăng vọt so với cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận sau thuế của VPBank giảm 36%, đạt 173 tỷ đồng. Trong đó, chi phí hoạt động tăng từ gần 197 tỷ đồng lên hơn 650 tỷ đồng (tăng hơn 2 lần); chi phí dự phòng tăng từ gần 23 tỷ đồng lên gần 311 tỷ đồng (tăng gần 13 lần).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, ngân hàng đạt 1.433 tỷ đồng thu nhập lãi thuần và 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận giảm 36% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2013 của VPBank
Đơn vị: Tỷ đồng

Tại ngày 30/6, giá trị cho vay khách hàng của VPBank là 45.020 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 6 tháng đạt 22%. Giá trị tiền gửi của khách hàng là 76.135 tỷ đồng, tăng trưởng huy động vốn là 28%.

Sau 6 tháng đầu năm 2013, nợ nghi ngờ của VPBank giảm mạnh nhưng ngược lại nợ có khả năng mất vốn tăng lên 836 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu sau 6 tháng giảm từ 2,72% xuống còn 2,62%.

Cơ cấu nợ xấu của VPBank
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Dân Việt