Nguyên nhân được công ty đưa ra là do thị trường chứng khoán không thuận lợi cho việc phát hành.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 của CTCP Vạn Phát Hưng, mã VPH , đã thông qua hủy phương án phát hành trên 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên.

Theo VPH, nguyên nhân do thị trường chứng khoán không thuận lợi cho việc phát hành. HĐQT được ủy quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy đợt phát hành này.

Trước đó, công ty dự kiến phát hành 15,2 triệu cổ phiếu. Trong đó, VPH sẽ phát hành 13,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 và phát hành 1,38 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ bổ sung vốn lưu động của công ty.

Trong năm nay, công ty cũng dự kiến phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn kinh doanh.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (17/11), giá cổ phiếu của VPH chỉ đạt 6.200 đồng.

Nguồn DVT.vn