Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt thông báo ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010: - Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010:15h00 ngày 10/3/2010. - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 4/2010(ngày chính thức sẽ thông báo đến các cổ đông sau). - Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt (Số 120 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội). - Nội dung Đại hội: Thông qua báo cáo HĐQT, BSK, phương án phân phối lợi nhuận năm 2009; kế hoạch SXKD năm 2010; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2010 - 2014) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. - Thành phần và điều kiện tham dự Đại hội: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty đến 15h00 ngày 10/3/2010 và đáp ứng đủ các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Các đại biểu có đủ điều kiện tham dự đại hội đề nghị đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức (Tổ quản lý cổ đông Công ty). 2. Kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009: - Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 15h00 ngày 10/3/2010. - Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010. - Thời gian nhận cổ tức: sẽ có thông báo sau - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. - Địa điểm trả cổ tức: tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Dịch vụ Vận tải Đường sắt (Số 120 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội). Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Quảng Điện thoại 04. 3864 1393 - Email: quang_nth@vnn.vn