ICTnews - Năm 2008, VTC đạt mức tăng trưởng 200% cùng với rất nhiều sự kiện lớn và quan trọng. Mục tiêu của VTC đến năm 2010 là trở thành Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện.