Trong khi những tranh cãi về tính pháp lý, xung quanh các Quyết định 16, 17 của Bộ GTVT chưa ngã ngũ thì các hợp tác xã (HTX) tại TPHCM đã sắp tan rã.