(PL)- Hôm qua (16-1), trong ngày thứ ba xử vụ đưa hối lộ 71.000 USD, công tố viên đã đề nghị tòa phạt Phan Xuân Tùng từ 18 đến 20 năm tù, Nguyễn Trung Thành 2-14 năm tù và tịch thu 1/3 số tài sản do phạm tội mà có.