Một giáo sư người Mỹ đã nói: “Phụ nữ thường thích cân đo quá kĩ tình yêu của họ, đó chính là mấu chốt gây ra mọi điều phiền toái”.