Chiếc lưỡi dài tới 60 cm phủ đầy chất nhầy dính như keo giúp thú ăn kiến dễ dàng bắt những côn trùng nhỏ ngay trong tổ của chúng.