Tháng 10/1942, Braun đạt được thành công lớn đầu tiên: tên lửa A-4 bay được 190 km ở độ cao 95 km, tức là lần đầu tiên trong lịch sử loài người tên lửa đã vượt ra ngoài tầng khí quyển của trái đất.