Mối tranh chấp và chuyển giao quyền lực của các ông lớn trở thành đề tài được giới công nghệ quan tâm nhất trong những ngày qua.