Sau những sai phạm liên quan đến vụ nhận chìm 1,3 triệu m3 vật chất xuống đáy biển gần nhiệt điện Vĩnh Tân 1, ông Hà Quốc Quân đã bị bãi nhiệm nhiều vị trí.

Theo VTC