Hơn 10 ngày sau khi thụ lý vụ ca sĩ Phương Thanh kiện blogger Cogaidolong, tòa đã gửi giấy triệu tập ...