Bom nguyên tử được biết đến là loại bom có sức công phá lớn nhất mà nhân loại từng phát minh ra.

Theo Nguyễn Hưng/Đời sống Plus/GĐVN