Vai trò chính thuộc về giám đốc Công ty Đô thị, những người liên quan là đồng phạm. Người trực tiếp quản lý cây xanh cho phép, cử người tới giúp Thuận Thảo tráo cây gây thiệt hại cho lợi ích chung là đã thỏa mãn tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn