(VH)- Phán quyết của Tòa án Tối cao Thái Lan về số tiền của cựu Thủ tướng Thaksin bị phong tỏa mấy năm nay làm thất vọng cả phe ủng hộ lẫn phe đối đầu với ông Thaksin.

Trong phán xử cuối cùng, Tòa án này cho rằng ông Thaksin đã có hành vi tham nhũng và lạm dụng chức vụ, nhưng lại chỉ tịch thu 46 trong tổng số 76 tỷ Baht của ông Thaksin bị phong tỏa. Phe đối đầu với ông Thaksin muốn được nghe một lời tuyên án mạnh hơn trong khi phe ủng hộ ông Thaksin rất muốn thấy ông Thaksin không bị mất gì. Bản chất vấn đề ở đây không phải là chuyện tiền bạc mà là phán quyết về việc ông Thaksin có hành vi tham nhũng và lợi dụng chức vụ hay không. Nó liên quan đến chuyện đánh giá việc giới quân sự tiến hành đảo chính lật đổ ông Thaksin năm 2006 có hợp pháp hợp hiến hay không. Nó liên quan đến tính chất pháp lý của cuộc đấu tranh quyền lực mà phe ủng hộ và phái chống đối ông Thaksin đã tiến hành trên đường phố ở Thái Lan từ đó đến nay. Nó dính dáng đến triển vọng của việc ông Thaksin được hồi hương và thậm chí lại hoạt động chính trị vào thời điểm nào đó trong tương lai. Dù Tòa án này có phán quyết như thế nào đi chăng nữa thì không bên này sẽ có bên kia coi đó là phán quyết bị chi phối bởi suy tính chính trị. Người ta cũng còn có cảm giác là Tòa án Tối cao Thái Lan “vừa đánh lại vừa xoa” với phán quyết nói trên. Năm 2007 và 2008, Tòa án này đã hai lần quyết định giải tán những đảng phái chính trị được cho là được ông Thaksin hậu thuẫn về chính trị và tài chính. Tòa án này muốn có phán quyết cuối cùng về số phận chính trị của ông Thaksin ở Thái Lan nhưng đồng thời cũng không muốn kích động lực lượng ủng hộ ông Thaksin. Cho nên mới có phán quyết là tham nhũng và lạm dụng chức quyền, nhưng lại không bị tịch thu hết tài sản. Với phán quyết này, một câu chuyện liên quan trực tiếp đến cá nhân ông Thaksin đi đến hồi kết. Nhưng sự phân cực trong nội bộ xã hội Thái Lan và cuộc tranh giành quyền lực giữa hai phe chưa hẳn đã sớm kết thúc. Nguy cơ hỗn loạn và mất ổn định chính trị nội bộ ở đất nước này vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Lam Sa