Mặc dù đạt 3 triệu lượt xem trong vòng 20 giờ nhưng MV của Sơn Tùng đang vướng khá nhiều nghi vấn đạo nhạc.

G.T