Đúng mùng 4 và mùng 5 tết (Tức 10-11/02/2008), tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người Pà Thẻn (tỉnh Hà Giang) sẽ vui tết Hà Nội với một tập tục cổ truyền độc đáo - Lễ hội Nhảy lửa.