VH- Bộ Tư lệnh Vùng B hải quân thành lập 1 tổ bầu cử đi bầu cử sớm cho quân, dân biển, đảo xa. Các phân đội nhà giàn DK1, tàu trực của Công ty hải sản Trường Sa Đoàn M29, M28, trạm radar N90 Côn Đảo, ngư dân đang khai thác đánh bắt hải sản khu vực đặc quyền kinh tế, dầu khí sẽ được bầu cử sớm trước ngày bầu cử Quốc hội toàn quốc 10-15 ngày.

Trước đó, các đơn vị trực thuộc Vùng ở 2 khu vực Vũng Tàu và Đồng Nai đồng loạt quán triệt Luật Bầu cử và tinh thần trách nhiệm của cử tri. Trần Mạnh Tuấn