Thời điểm này, nhiều nhà đầu tư giật mình nhìn lại một cơ hội sinh lợi lớn vừa bất ngờ trôi qua...