Với thiết kế kỳ lạ đầy tính sáng tạo mà gần gũi với cuộc sống, mẫu xe ý tưởng SlipStream của Volkswagen đã vượt qua 7 đối thủ nặng ký khác để trở thành mẫu xe chiến thắng trong cuộc thi ý tưởng thiết kế uy tín Los Angeles Design Challenge.