Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông báo việc bổ nhiệm ông Ajay Chhibber làm Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Khu vực Đông Á Thái Bình Dương.

small_1617.jpg Thông báo này có hiệu lực từ ngày 1-8-2007. Ông Chhibber, quốc tịch Ấn Độ, bắt đầu làm việc tại WB từ năm 1983, đã giữ nhiều trọng trách tại Washington và tại các khu vực khác nhau. Ông Chhibber bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Thế giới với tư cách là Chuyên gia kinh tế. Trước khi sang Việt Nam, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Đánh giá Độc lập của WB. Thành tích đáng chú ý của ông được nhắc đến có việc quản lý một nhóm soạn thảo Báo cáo phát triển Toàn cầu với chủ đề “Quốc gia trong Thế giới đang thay đổi” năm 1997, về vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế xã hội. Báo cáo này đã tạo ra trọng tâm mới trong hoạt động cải tổ hành chính và quản lý điều hành công của WB.