(NDHMoney) Ngày 6/9/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký kết hiệp định tín dụng trị giá 55 triệu USD nhằm cảí thiện chất lượng cuộc sống cho người nghèo.

Hiệp định này sẽ hỗ trợ Việt Nam cung cấp giải pháp công nghệ giá rẻ trong tĩnh vực y học cổ truyền, ứng dụng công nghệ thông tin/ truyền thông và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp/ thủy sản. Khoản tín dụng này sẽ giúp phát triển và cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và giải pháp công nghệ giá rẻ vì lợi ích của những người nghèo nhất, và cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo thông qua hỗ trợ sáng tạo cho ngườí có thu nhập thấp.

Khoản tín dụng dành cho Dự án sáng tạo và đổi mới hướng tới người có thu nhập thấp nhằm tăng cường năng lực thực hiện các giải pháp sáng tạo của Việt Nam, bao gồm cung cấp tài chính cho việc phát triển, điều chỉnh, áp dụng, mở rộng quy mô và thương mại hóa công nghệ mới, và tăng cường khả năng về công nghệ và sáng tạo của các viện nghiên cứu và phát triển cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực về phát triển chương trình, điều phối chính sách, thực thi, giám sát và đánh giá chương trình cho các cơ quan hoạch định chính sách liên quan.

“Sáng kiến này hỗ trợ mục tiêu kép trong tăng cường năng suất thông qua sử dụng hiệu quả công nghệ và tiếp tục giảm nghèo,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ. “Chúng tôi hy vọng những công nghệ sáng tạo nảy sẽ thay đổi cuộc sống của những người dân bình thường ở Việt Nam.”

Dự án sẽ được thực hiện bởi Cục Phát triển Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan chủ quản quản lý dự án, cùng hợp tác với một số đơn vị trung gian tài chính và Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) với tư cách là các cơ quan thực hiện dự án.

Khoản tín dụng này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) hỗ trợ. Đây là một tổ chức thuộc Ngân hàng Thế giới chuyên cung cấp hỗ trợ tài chính cho những quốc gia nghèo nhất. Vốn đối ứng của phía Việt Nam là 0,625 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ nay đến hết tháng 11/2018.