(CafeF) - Wells Fargo sẽ có lượng tiền gửi là 787 tỷ USD và 10.761 chi nhánh tại 39 bang của Mỹ, tổng tài sản của ngân hàng lên tới 1,42 nghìn tỷ USD, đứng thứ 3 nước này.