(Vietstock) - Ngân hàng TMCP Miền Tây (Western Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 68.41 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 64.4% so cuối quý 2.

Theo báo cáo của Western Bank, tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 5,081 tỷ đồng, tăng 1,991 tỷ đồng (+64.4%) so với mức cuối tháng 6. Trong đó, hiện giá trị chứng khoán đầu tư của ngân hàng hơn 500 tỷ đồng. Thu nhập hoạt động 9 tháng đạt 123.37 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế chưa tính dự phòng rủi ro tín dụng là 68.41 tỷ đồng. Như vậy, tuy tài sản của Western Bank tăng mạnh nhưng hiệu quả lợi nhuận lại giảm 27% so mức lợi nhuận bình quân quý đạt được 6 tháng đầu năm (2 quý đạt 50 tỷ đồng). Được biết, ngân hàng đang có vốn điều lệ là 1,000 tỷ đồng. Cuối tháng 9 qua, công ty đã chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.