Thế giới công nghệ không thể thiếu những cuộc chiến. Nhưng không phải cuộc chiến nào cũng "một mất một còn" như cuộc chiến giữa Blu-ray và HD DVD, đôi khi cũng không nhất thiết phải có thắng thua...