XHTTOnline: Hiện nay có nhiều software cung cấp cho ta chức năng xem thông tin cấu hình hệ thống, tuy nhiên các phần mềm này hoặc quá lớn - hoặc lại là bản shareware nên gây không ít khó...