Đầu tiên là chứng khoán, kế đó là bất động sản, rồi nhà băng và hiện nay ngay cả ngành công nghiệp xa xỉ cũng đang phải hứng chịu những áp lực từ khủng khoảng kinh tế.