Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào đâu để xác định giá trị quà tặng là bất động sản? Nội dung giải đáp kỳ này do Báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện.