(HNM) - UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Công an TP và Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin mua bán nhà ở cho người thu nhập thấp trái quy định tại dự án nhà ở thu nhập thấp Ngô Thì Nhậm (Hà Đông), báo cáo kết quả xác minh và đề xuất giải pháp trước ngày 15-4.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề xuất bổ sung quy định nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ quỹ nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội bảo đảm công bằng, đúng đối tượng. TP yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, chủ đầu tư các dự án nhà ở thu nhập thấp nghiêm túc thực hiện đúng Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND TP...