(HHT_Online) Sau hơn 6 tháng thử nghiệm, máy tìm kiếm tiếng Việt Xa Lộ tại địa chỉ http://xalo.vn đã chính thức online