(VOV) - Lý do được đưa ra là bởi hơn 20 ngày qua, mặt hàng xăng đã giảm nhiệt khá mạnh, trong khi doanh nghiệp vẫn giữ giá

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa thống nhất yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán lẻ mỗi lít xăng 500 đồng từ 21 giờ ngày 27/5. Riêng các loại dầu vẫn giữ ổn định giá bán như hiện hành vì giá thế giới nhập khẩu của mặt hàng này vẫn đứng ở mức khá cao. Như vậy, từ 21h đêm nay, mỗi lít xăng A92 sẽ có giá 16.490 đồng thay cho mức 16.990 đồng hiện hành. Dầu diezel giá 14.600 đồng, dầu hỏa giá 15.000 đồng một lít, còn dầu mazút giá 13.000 đồng. Thông báo cũng cho biết, sẽ giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đói với mặt hàng xăng từ 500 đồng/lít xuống còn 200 đồng/lít kể từ 28/5. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có Nghị định 84 về cơ chế kinh doanh mới của ngành xăng dầu, Bộ Tài chính buộc phải ra quyết định giảm giá thay cho doanh nghiệp. Lý do được đưa ra là bởi hơn 20 ngày qua, mặt hàng xăng đã giảm nhiệt khá mạnh, trong khi doanh nghiệp vẫn giữ giá./. Ngọc Linh