Nếu xe ít sử dụng, không nên dùng loại xăng này, bởi cồn có đặc tính “ngậm nước”, hút nước mạnh, ảnh hưởng đến động cơ khi khởi động.