Dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trị giá 11.000 tỷ đồng đã phải nhiều lần giãn tiến độ vì khó khăn về vốn. Một lần nữa, tính cần thiết của dự án này lại được nhắc tới.

Theo VTC